İk Politikası

Güneş Enerjisi sektöründe dünya markası olmayı hedefleyen şirketimizin belirlenen prensipler ve stratejiler doğrultusunda, disipliner ve efektif organizasyonlara sahip olması için gereken eğitim, gelişim ve yetiştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlayarak ortak bir Şirket Kültürü oluşturmak.
 
Bu politika ile paralel;
 
  1. Mesleki ve kişisel becerileri sürekli faal tutarak pratik ve teorik gelişimi yaşam boyu sürdürmek.
  2. Doğru ölçüm/değerlendirme sistemi ile en uygun personelleri şirketimize kazandırmak.
  3. Tarafsız ve anlaşılır değerlendirme kriter ve sistemlerini geliştirerek performans  değerlendirmelerini belirlemek ve ödül-teşvik-ceza sistemini hayata geçirmek,
  4. Personellerin kişisel gelişim alanlarını belirleyerek ihtiyacı olan yetkinlikleri kazandırmak.
  5. Moral ve motivasyon seviyesinin tüm şirket çalışanları için tatmin edici olmasını sağlamak
  6. Temelinde insana ve emeğe saygı duymanın olduğu bir yönetim anlayışını oluşturmak ve etik değerleri uygulamak.

Gözde Web